Na de middelbare school was de vraag: wordt het conservatorium of Rietveld? Het werd het conservatorium, waar ik met onderscheiding afstudeerde als uitvoerend musicus. Volgden een aantal decennia waarin ik als blokfluitist een rijke concertpraktijk had en met mijn Trio Uccellini (+ clavecimbel en cello) concerten gaf in Nederland, door Europa tourde en alle continenten aandeed. We namen enkele CD's op, waarvan de laatste in het muziekblad Luister met 10-en werd gelauwerd. Hoewel lesgeven niet mijn speerpunt was, gaf ik masterclasses in het buitenland en doceerde ik enige tijd op het Rotterdams Conservatorium. 

Naast mijn concerten met het trio speelde ik freelance regelmatig met orkesten als het Combattimento Consort, Musica ad Rhenum, het Radio Philharmonisch Orkest en het Koninklijk Concertgebouw Orkest. Met dat laatste orkest speelde ik zo'n 20 jaar in Bachs Mattheus Passie of hedendaagse muziek in het Holland Festival.

Maar...

de beeldende kunst bleef altijd mijn belangstelling houden. Sinds enkele jaren is die liefde weer opgebloeid, aanvankelijk in het inloopatelier aan het Westerdok, maar vervolgens ook aan de Wackersacademie waar ik in mei 2023 afstudeerde.